Ρύθμιση Windows 10 Media Center για Xbox 360

Έχω ένα xbox360 και προσπαθώ να κάνω τη ρύθμιση μέσων, αλλά δεν μπορώ να βρω πληροφορίες για τα Windows 10 και πού να εισαγάγω το κλειδί εγκατάστασης. η κονσόλα μου δημιούργησε ένα κλειδί και μετά μου είπε να πάω στο Xbox.com/pcsetup