Δεν είναι δυνατή η προβολή πληροφοριών CD στην ιστοσελίδα από το Windows Media Player στα Windows 10.

Αρχικός τίτλος: Windows Media Player 12 (περιλαμβάνεται στα Windows 10) Όταν προσπαθείτε να ανακτήσετε πληροφορίες CD στο Windows Media Player, προσπαθεί να φορτώσει τον ιστότοπο http://redir.metaservices.microsoft.com/