Ορόσημα στην πορεία στην πολύχρωμη ιστορία του Watson

Πώς έφτασε το Watson της IBM εκεί που είναι σήμερα; Εδώ είναι μερικά βασικά γεγονότα που συνέβησαν στην πορεία.