Γιατί χρεώνεται ένα Microsoft 36 MSBill.infoWA στην πιστωτική μου κάρτα Discover για το ποσό των 108,24 $ ???

Γιατί χρεώνεται ένα Microsoft 36 MSBill.infoWA στην πιστωτική μου κάρτα Discover για το ποσό των 108,24 $ ???

τι είναι ένας λογαριασμός onmicrosoft.com;

Προσπαθώ να ενεργοποιήσω ένα λογισμικό MS P. Εάν προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τον λογαριασμό μου στο Outlook, δεν λειτουργεί. Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τον λογαριασμό εάν δεν μπορώ να συνδεθώ στο outlook.com. πρέπει να δημιουργήσω διαφορετικό λογαριασμό;