Αρκετά με όλες τις εφαρμογές στο αυτοκίνητό μου! λένε οι οδηγοί

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν περισσότερες εφαρμογές στα οχήματά τους, αλλά θέλουν εφαρμογές τόσο διαισθητικές και λειτουργικές όσο και αυτές στα smartphone τους.