Τι θέλουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής;

Ενώ τα παραδοσιακά κίνητρα όπως ο μισθός και τα επιδόματα εξακολουθούν να ισχύουν, οι υπάλληλοι πληροφορικής δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε άυλα στοιχεία όπως η εταιρική κουλτούρα, η πρόκληση εργασίας και η αναγνώριση - μια τάση που οι εργοδότες αγνοούν με κίνδυνο.