Είσοδος NDI για Skype (OBS)

Το NDI out λειτουργεί τέλεια, αλλά το NDI in δεν λειτουργεί. Είναι ακόμα δυνατή αυτή η υπηρεσία ή μόνο με τα προϊόντα συνεργατών; Έχω έναν πολύ μικρό αριθμό ατόμων που θέλω να βοηθήσω και χρειάζομαι επιπλέον