Πώς να επικοινωνήσετε με τη Microsoft με το πρόγραμμα Assure

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την υποστήριξη με το Πρόγραμμα Assure