Γιατί η Microsoft θα μπορούσε να αφήσει το AppContainer να αναλάβει τα Windows

Το περιβάλλον χρήστη που καλύπτει το AppContainer είναι σχεδόν αυτό που κάνει τα Windows ένα λειτουργικό λειτουργικό σύστημα. Τι θα σήμαινε εάν το λειτουργικό σύστημα που λειτουργούσε σε επιτραπέζιους υπολογιστές δεν ήταν ένα λειτουργικό λειτουργικό σύστημα;