Φύλλο εξαπάτησης PowerPoint 2016 και 2019

Αξιοποιείτε τα μέγιστα από το PowerPoint 2016 και 2019 για Windows; Μάθετε για τις βασικές δυνατότητες της ισχυρής εφαρμογής παρουσίασης της Microsoft.

Φύλλο εξαπάτησης Excel 2016 και 2019

Γνωρίστε τις βασικές δυνατότητες του Microsoft Excel 2016 και του Excel 2019 για Windows.

Φύλλο εξαπάτησης του Word 2016 και 2019

Αξιοποιείτε τα μέγιστα από το Microsoft Word 2016 και 2019 για Windows; Γνωρίστε τα βασικά χαρακτηριστικά.

Outlook 2016 και 2019 cheat sheet

Αξιοποιείτε τα μέγιστα από το Outlook 2016 και 2019 για Windows; Μάθετε σχετικά με τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος -πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου της Microsoft.