Η έκρηξη της επαυξημένης πραγματικότητας θα αλλάξει τα τηλέφωνα (και τις επιχειρήσεις)

Η επαυξημένη πραγματικότητα θα εμφανιστεί πρώτα σε smartphone και tablet, αλλάζοντας τις επιχειρήσεις καθώς εξελίσσεται.