Η Amazon θα μεταφέρει κυριολεκτικά τα δεδομένα σας στο cloud της

Η Amazon στοχεύει να επιταχύνει μεγάλες εργασίες μεταφοράς δεδομένων με ένα φορτηγό. Το Snowmobile είναι ένα μεγάλο, λευκό ημιρυμουλκούμενο που μπορεί να χωρέσει 100PB δεδομένων και στη συνέχεια θα οδηγηθεί σε ένα τελικό σημείο του Amazon και θα φορτωθεί σε δημόσιο χώρο αποθήκευσης cloud.