Η Κίνα δίνει εντολή στη Microsoft να εξηγήσει τις πρακτικές των Windows και του Office εντός 20 ημερών

Οι κινεζικές αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές έδωσαν σήμερα εντολή στη Microsoft να εξηγήσει θέματα συμβατότητας και ομαδοποίησης με το λογισμικό της και έδωσε στην εταιρεία 20 ημέρες για να συμμορφωθεί.