Μετάβαση από MSN Canada σε MSN USA

Ζω στον Καναδά και με το νέο MSN όταν ανοίγω εξερευνητή Διαδικτύου με παίρνει στο MSN Canada. Αντί να πάω στο MSN Canada όταν ανοίγω τον Internet Explorer, θα ήθελα να πάω στο MSN USA. Πως