Ομάδα Samsung, Intel, Dell σχετικά με τα πρότυπα συνδεσιμότητας IoT

Ορισμένες κορυφαίες εταιρείες υλικού έχουν δημιουργήσει μια νέα κοινοπραξία Internet of Things για τη δημιουργία προτύπων, έτσι ώστε δισεκατομμύρια συσκευές να μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.