Κωδικός κατάστασης: 550 5.7.350 - λήψη αυτού του σφάλματος κατά την αποστολή email

Γεια, Λαμβάνουμε αυτό το σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής ορισμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. δοκιμάσαμε αρκετά βήματα για να το επιλύσουμε αυτό, αλλά δεν επιλύθηκε. 1) Μήνυμα πολύ μεγάλο Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών email επιβάλλουν όριο στο