Η Evernote αλλάζει τα σχέδια τιμολόγησής της και οι χρήστες ανησυχούν

Η Evernote, η δημοφιλής εφαρμογή λήψης σημειώσεων, αύξησε τις τιμές της και περιόρισε τη δωρεάν υπηρεσία της. Οι χρήστες μπορούν να εγγυηθούν, ή απλά να σηκώσουν τους ώμους τους και να το αποδεχτούν ως κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας.