'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας με τη μορφή κάποιου (στο) example.com.'

Είναι λίγο απογοητευτικό να βλέπεις ότι αυτό δεν άλλαξε με την εισαγωγή της νέας διεπαφής του Outlook. Είμαι μάλλον ενοχλητικό να λαμβάνω το μήνυμα 'Παρακαλώ εισάγετε τη διεύθυνση email σας με τη μορφή

Hotmail vs Outlook

Είμαι από καιρό χρήστης του Hotmail.com και το όνομα χρήστη της Microsoft είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Hotmail. Θα ήθελα να αλλάξω το όνομα χρήστη της Microsoft σε **** και όλες τις άλλες αναφορές στη Microsoft για να χρησιμοποιήσω αυτήν την προοπτική