Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση για ανταλλαγή

Στη διαδικασία μετεγκατάστασης από κοινόχρηστη ανταλλαγή φιλοξενίας σε O365 που φιλοξενείται από τη Microsoft, αλλά δυστυχώς αποτυγχάνουμε να συγχρονίσουμε γραμματοκιβώτια χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Cuteover και η υποστήριξη της Microsoft ζητά να εκτελέσουμε