Αναπήδηση email με Κατάσταση: 5.0.0

Λαμβάνουμε σφάλμα: Κατάσταση 5.0.0 κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν τομέα που φιλοξενείται στο Office 365. Μόνο κατά την αποστολή από προσαρμοσμένους τομείς email ή εταιρικούς τομείς. Ωστόσο, παραδίδονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από