Ενημέρωση του Office μέσω του OfficeC2RClient.exe - Κάτι πήγε στραβά λάθος είναι το 30182-27 (1326)

Γεια! Για μερικά χρόνια ενημερώνουμε τα γραφεία C2R χρησιμοποιώντας το OfficeC2RClient.exe και τη θέση αρχείων από το NAS. Αλλά… πρόσφατα (δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς από ποια ώρα) δεν το καταφέραμε με την έκδοση του Office