Η Google φέρνει έναν ισχυρό προγραμματισμό συμπλεγμάτων στο cloud της

Η Google αντλεί από τη δουλειά της κοινότητας ανοιχτού κώδικα για να προσφέρει στους πελάτες της cloud μια υπηρεσία για την καλύτερη διαχείριση των ομάδων εικονικών διακομιστών τους.