Τρόπος επίλυσης προβλήματος προγράμματος οδήγησης συσκευής USB MTP (που σχετίζεται με τη μουσική)

Περίληψη Μερικές φορές, όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε μουσική σε συσκευή Windows Phone, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα από τον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows ότι η συσκευή USB MTP δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Εάν αυτό