Εξακολουθεί να υπάρχει προσαρμογέας τηλεφώνου Skype;

Εξακολουθεί να υπάρχει προσαρμογέας τηλεφώνου Skype; Για να μπορέσει κάποιος να αγοράσει ένα κουτί και να το συνδέσει στο Διαδίκτυο και στο σπίτι του τηλεφώνου και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Skype για VOIP.