Για ακίνητα, το blockchain θα μπορούσε να αποδεσμεύσει τις επενδύσεις

Μια ειδική ομάδα ενδιαφέροντος με την Enterprise Ethereum Alliance περιγράφει λεπτομερώς τις ευκαιρίες και προσφέρει παραδείγματα για το πώς το blockchain μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές ακινήτων.