Πώς να βρείτε τη λίστα επαφών του Hotmail;

Όταν κάνω κλικ στις 'Επαφές' Άνοιγμα 'ΑΝΘΡΩΠΟΙ' και υπάρχει μια λίστα μόνο από το 'MESSENGER' μου, όχι από το παρελθόν στις Επαφές HOTMAIL μου

Τι είναι το όνομα Yomi;

Προσπαθώ να προσθέσω μια επαφή. Εάν κάνω κλικ στο σύμβολο συν κάτω από το πεδίο «Όνομα», «Επώνυμο» και «Εταιρεία», βλέπω ένα αναδυόμενο παράθυρο του οποίου οι δύο πρώτες καταχωρήσεις, «όνομα Yomi» και «εταιρεία Yomi» δεν σημαίνουν